Kolejka kontrahentów domagających się zapłaty milionowych kar od Qumaka wydłużyła się. EC1 Łódź-Miasto Kultury (kompleks utworzony przez miasto i resort kultury, który mieści m.in. centrum nauki i techniki, planetarium) żąda od spółki bez mała 4 mln zł w związku z kontraktem z 2016 r.

Nieco mniejszy rachunek wystawił Qumakowi lubelski Zarząd Dróg i Mostów, który oczekuje 1,6 mln zł kar umownych, dotyczących kontraktu z 2015 r.

Noty w tej sprawie przekazano syndykowi. Sąd ogłosił upadłość Qumak SA na początku lutego br.


2 mln zł za QPS

Jest jednak szansa na podreperowanie fnansów upadłej spółki. Krakowska firma IT Works złożyła ofertę zakupu większościowych 10 udziałów (71,4 proc.) w Qumak Professional Services (spółka zależna Qumak SA) za 2 mln zł.  

W listopadzie ub.r. IT Works i Manassa Investments podpisali umowę przejęcia 4 (28,6 proc.) udziałów w QPS za sumę 3,6 mln zł.

QPS świadczy usługi outsourcingu działu IT, specjalistów, service desk, serwisu urządzeń. Qumak SA po sprzedaży mniejszościowego pakietu starał się pozyskać inwestora na zakup reszty udziałów w QPS.

Jak dotąd sędzia-komisarz nie określił warunków ani trybu sprzedaży tych udziałów.