Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works. Podpisano list intencyjny w tej sprawie. Należność za 100 proc. udziałów zostanie uregulowana akcjami nowej emisji (N). Na razie nie ustalono ceny zakupu. Transakcja ma zostać sfinalizowana do 31 marca 2018 r. IT Works specjalizuje się m.in. w outsourcingu IT, usługach centrum danych i chmurowych, integracji. Działa od 16 lat.

Na rynku projektowym i integracji IT może jednak nastąpić jeszcze bardziej znacząca zmiana. Otóż po załatwieniu sprawy przejęcia IT Works, Qumak i Grupa Technologiczna Euvic zadeklarowały podjęcie działań zmierzających do połączenia obu firm. Miałoby ono nastąpić poprzez przejęcie Euvic przez Qumaka, w zamian za akcje Qumaka, które obejmą udziałowcy federacji Euvic. Warunkiem fuzji jest jednak stabilizacja sytuacji finansowej Qumaka, brak znaczących kar związanych z projektami, nieuregulowanych zobowiązań podatkowych itd. 

Po 3 kwartałach 2017 r. Qumak miał 52,9 mln zł straty netto wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach 209 mln zł. Spółka złożyła zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez byłych menedżerów. W ocenie zarządu ich działania mogły mieć wpływ na aktualne wyniki finansowe.

Ewentualne połączenie musi zostać poprzedzone również przez zasilenie kapitału Qumaka środkami z emisji akcji poprzedniej serii (M) w cenie co najmniej 30 zł za szt. (wartość emisji: do 30 mln zł). Qumak i grupa informatyczna Euvic coraz bardziej zacieśniają współpracę. W tym roku spółki z grupy Euvic, jak również menedżerowie z jej zarządu, zainwestowali w Qumaka, przekraczając 5 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Euvic (do 2015 r. pod nazwą LGBS) to federacja kilkunastu spółek IT powiązanych kapitałowo. W 2016 r. miała 250 mln zł obrotów. Zajmuje się m.in. outsourcingiem, wdrożeniami, rozwojem oprogramowania.

Zdaniem zarządu strategiczna współpraca z Euvic to najlepsza opcja, by wyjść z dołka. W razie niepowodzenia opisanego przedsięwzięcia spółka obiecuje rozważyć inne scenariusze.