Wojciech Włodarczyk będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Qumaka do 14 września br. - zdecydowała rada nadzorcza spółki. Wojciech Włodarczyk jest jej przewodniczącym. Po raz kolejny został delegowany na stanowisko szefa firmy. Obowiązki prezesa przejął w końcu czerwca br. i początkowo miał je pełnić do 13 lipca. Następnie jego delegację przedłużono do 7 sierpnia. Zgodnie z ostatnią uchwałą pozostanie jednak u steru spółki przez kolejny miesiąc.
 
Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność doradczą. Dotychczasowy prezes Qumaka, Tomasz Laudy, złożył rezygnację na początku czerwca br.
 
Poinformowano również o nowej kandydaturze do rady nadzorczej Qumaka. Jest nim Leszek Rejniak, akcjonariusz Qumaka, prezes spółki Quantum 5 oraz członek zarządu Jaro. Zgłosił się we własnym imieniu jako jako kandydat niezależny. Kandydatura zostanie poddana pod głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.