Umowa podpisana przez Qumak z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) przewiduje dostawę, montaż i uruchomienie elementów nowej infrastruktury informatycznej. Nowy sprzęt i oprogramowanie mają zapewnić ciągłość dostępu do newralgicznych aplikacji i zasobów przechowywanych przez Ośrodek.

Wartość całego kontraktu przekracza 2,5 mln zł netto. W jego ramach Qumak dostarczy m.in. serwery, macierze dyskowe oraz bibliotekę taśmową do przechowywania danych. Spółka zapewni również oprogramowanie do tworzenia backupu, licencje serwera pocztowego, load balancery, a także routery i przełączniki LAN.

Ośrodek Przetwarzania Informacji jest państwowym instytutem badawczym. Gromadzi i udostępnia aktualne dane o polskiej nauce – naukowcach, instytucjach, publikacjach. Obecna umowa to już trzeci kontrakt zawarty przez Qumak z OPI. W 2015 r. spółka zajmowała się modernizacją infrastruktury sieciowej, a rok później wdrożyła infrastrukturę serwerową.

Niedawno Qumak podpisał umowę również z inną placówką naukową – Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kontrakt przewiduje modernizację systemów informatycznych uczelni. Zainstalowane zostaną nowe systemy pamięci masowej, centralne zapory sieciowe NGFW (Next Generation Firewall) i kontrolery sieci bezprzewodowej, a także systemy ochrony poczty email, uwierzytelniania oraz zarządzania informacjami i zdarzeniami SIEM (Security Information and Event Management). Całość prac została wyceniona na ponad 3 mln zł netto.