Projekt uchwały w sprawie nowej emisji akcji został przygotowany na walne zgromadzenie, które ma się odbyć 10 sierpnia.

Dzięki nowej emisji wartość kapitału zakładowego spółki ma ulec zwiększeniu z obecnych 10,4 mln zł do nie więcej niż 40,4 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego, jak podano w uzasadnieniu do projektu uchwały, jest „ściśle związane z pozyskaniem finansowania na bieżącą i przyszłą działalność Spółki, w związku z realizowanymi oraz planowanymi kontraktami i identyfikacją potrzeb dodatkowego finansowania”.

W założeniu część wpływów z planowanej emisji ma zostać wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia w celu odbudowania kapitałów własnych i poprawienia wskaźników zadłużenia spółki. Szybkie pozyskanie kapitału, m.in. dzięki nowym inwestorom, ma pozwolić spółce na realizację nowych kontraktów. Bez dodatkowego finansowania byłoby to, zdaniem zarządu spółki, niemożliwe.

W planach jest emisja do 30 mln akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych podmiotów. Wartość nominalna akcji ma wynieść 1 zł. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd spółki.