Sędzia komisarz ustanowił kuratora Qumaka. Syndyk wyjaśnia, że powołanie nastąpiło ze względu na konieczność zadbania o interesy spółki w trakcie postępowania upadłościowego. Kurator będzie sprawował swą funkcję do czasu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.

Warszawski sąd ogłosił upadłość Qumaka na początku lutego br. na wniosek zarządu spółki.

W marcu br. poinformowano, że sędzia komisarz odstąpił od próby sprzedaży przedsiębiorstwa w całości.

W ostatnich tygodniach kolejni kontrahenci przysyłają syndykowi noty z żądaniami zapłaty kar umownych przez Qumaka. Kary naliczone tylko w lutym i marcu br. opiewają w sumie na ponad 40 mln zł.

Na początku kwietnia br. rezygnacje złożyli prezes i wiceprezes Qumaka. Tym samym spółka pozostała bez zarządu.