Qumak SA szuka inwestora na pozostające pod jego kontrolą większość (ponad 70 proc.) udziałów w spółce zależnej Qumak Professional Services. Ogłosił, że zainteresowani mogą składać oferty.

Zarząd zastrzega przy tym, że nie podjął decyzji co do wyboru konkretnej opcji strategicznej, więc nie ma pewności czy ewentualna transakcja zostanie sfinalizowana.

Qumak w listopadzie ub.r. zawarł umowę przewidującą zbycie blisko 30 proc. udziałów w QPS za 3,6 mln zł. Nabywcami są IT Works i Manassa Investments. Zadeklarowali oni dokapitalizowanie spółki i kontynuację jej działalności. QPS świadczy usługi outsourcingu działu IT, specjalistów, service desk, serwisu urządzeń.

Na początku stycznia br. komornik zajął aktywa QPS na poczet długu Qumaka na rzecz IBM, ale warszawski sąd rejonowy wkrótce potem zdecydował o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych. Zostały wstrzymane na czas trwania postępowania ws. ogłoszenia upadłości przez Qumak SA (wniosek w tej sprawie czeka na decyzję sądu od 3 miesięcy).