Warszawski sąd rejonowy 5 lutego ogłosił upadłość Qumak SA. Zarząd nad majątkiem spółki przejął syndyk. Sąd wyznaczył również sędziego - komisarza i jego zastępcę.

Wierzyciele będą mieli 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności, licząc od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postanowienie nie jest prawomocne.

 

Fiasko fuzji z Euvic pogrążyło spółkę

Wniosek o ogłoszenie upadłości w końcu października ub.r. złożył zarząd Qumak SA. Stało się to po tym, jak stanowisko organów skarbowych niespodziewanie zniweczyło plany długo przygotowywanej fuzji z Euvic. Miała ona umożliwić dokapitalizowanie spółki i doprowadzić do powstania jednej z największych polskich grup informatycznych.

Qumak liczył na szybką sanację i układ, ale decyzja sądu uniemożliwiła otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Spółce nie udało się pozyskać inwestora strategicznego.

Kłopoty Qumaka zaczęły się jednak dużo wcześniej. Ciosem w finanse grupy było załamanie na rynku zamówień publicznych w 2016 r. W 2017 r. został wymieniony cały zarząd. Nowe kierownictwo wskazywało na błędy w minionych latach i podejrzenie przestępstw popełnionych przez niektórych menedżerów na szkodę spółki. Zawiadomiono prokuraturę.

Restrukturyzacja i cięcie kosztów, a wreszcie solidny zastrzyk finansowy i nowy początek dzięki połączeniu z Euvic miały odbudować pozycję grupy. Nie udało się.

Po 3 kwartałach 2018 r. Qumak miał 20,16 mln zł straty netto wobec 52,16 mln zł przed rokiem. Skonsolidowane przychody zmniejszyły się o ponad połowę wobec analogicznego okresu ub.r., do 90,5 mln zł.

 

Zerwane umowy

W ostatnich tygodniach kontrahenci zrywali kontrakty z Qumakiem (m.in. miasto Lublin umowę wartą 23 mln zł, Energa Operator kontrakt za 8,7 mln zł), domagali się zapłaty kar (m.in. port lotniczy w Balicach - 14,8 mln zł, miasto Gdynia - 3,4 mln zł), a do spółki zapukał komornik. W połowie stycznia br. majątek Qumaka zabezpieczył nadzorca sądowy.

W ubiegłym tygodniu rezygnację złożył wiceprezes ds. finansowych, Michał Markowski.

O upadłość wnioskowały w minionych miesiącach także spółki zależne Star ITS i Skylar. Natomiast Qumak Professional Services pozyskał inwestorów i kontynuuje działalność.

Qumak powstał w 1985 r. jako przedsiębiorstwo pod nazwą Wyrób i Naprawa Urządzeń Elektronicznych. Od 1990 r. działało pod nazwą Sekom. Po połączeniu w 2002 r. z Qumak International stało się jedną z najsilniejszych grup informatycznych w kraju jako Qumak-Sekom. W 2012 r. przyjęła ona nazwę Qumak SA.