W dniu 6 listopada wieczorem rada nadzorcza odwołała Bartosza Ćwiklińskiego z funkcji wiceprezesa zarządu spółki. Nie uzasadniono tej decyzji. Bartosz  Ćwikliński od października 2007 r. był dyrektorem finansowym Qumaka. Poprzednio przez 7 lat pracował w zarządzie itWorks.

Za finanse spółki będzie odpowiadał Michał Markowski, który wczorajszego wieczora został powołany na wiceprezesa zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Michał Markowski jest m.in. specjalistą od finansów, zarządzania projektami, strategii. Ostatnio od 2016 r. był dyrektorem biura PMO (zarządzanie kierownikami projektów) w ProService Finteco. Zajmował się m.in. opracowaniem i wdrożeniem zasad prowadzenia projektów informatycznych. Poprzednio m.in. pracował dla GPW oraz resortu skarbu. Obecnie zasiada w radach nadzorczych m.in. Livechat i Atende.

Tomasz Kruk, który wszedł 6 listopada do rady nadzorczej Qumaka, został delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Będą polegać na analizie i kontroli umów, kontraktów handlowych oraz danych finansowych w Qumak i spółkach z grupy kapitałowej.

Zmiany w zarządzie nastąpiły wkrótce po rezygnacji przewodniczącego rady nadzorczej i powołaniu do rady nowych osób. Wspomniane decyzje personalne zapadły po tym, jak postanowienie sądu uniemożliwiło szybkie otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Qumaka.