Ugoda zawarta przed wrocławskim Sądem Rejonowym zakłada, że Qumak otrzyma 1,65 mln zł brutto wynagrodzenia za dotąd wykonane prace związane z budową internetowej bazy wiedzy o Dolnym Śląsku „e-Dolnyslask”. Potwierdzono odbiory w zakresie części umowy (etap 1) oraz wynagrodzenie w wysokości 1,22 mln zł brutto. Strony zrzekły się roszczeń. Uzgodniono, że Qumak nie będzie już realizował dalszej części kontraktu.

Serwis e-Dolnyslask zgodnie z umową zawartą w 2013 r. miał powstać do końca 2014 r., potem termin przedłużono. Wartość kontraktu wynosiła 66 mln zł brutto. Portal jednak nie był gotowy, w związku z tym w lutym br. województwo zerwało umowę, żądając przed sądem od Qumaka 26,8 mln zł z tytułu kar umownych. Zdaniem spółki urząd nie miał prawa do wypowiedzenia kontraktu i takiego roszczenia. Dlatego Qumak złożył w sądzie swój własny pozew, domagając się od województwa zapłaty 95,6 mln zł (całkowite wynagrodzenie z tytułu kontraktu plus odszkodowanie).

Według zarządu Qumaka ugoda to najlepsze rozwiązanie sporu, bo ogranicza koszty oraz umacnia pozycję spółki na rynku zamówień publicznych. Ponadto umożliwi komercyjne wykorzystanie produktów, aplikacji i oprogramowania, które powstały w efekcie prac nad platformą e-Dolnyslask.

Nie wiadomo, czy serwis o Dolnym Śląsku powstanie. Według informacji z początku roku sprawą zainteresowało się CBA.