Od 18 października 2018 r. wszystkie postępowania powyżej progów unijnych prowadzone drogą elektroniczną. Dotyczy to komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, składania ofert, wniosków, oświadczeń. Rozwiązanie składa się z rządowej platformy e-Zamówienia oraz zintegrowanych portali e-Usług. W przypadku postępowań poniżej progów unijnych nowe przepisy zaczną obowiązywać w styczniu 2020 r.

W końcu lipca ruszyła platforma usługowa dla 65 jednostek administracji publicznej, w tym ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. Umożliwia obsługę wszystkich trybów postępowań, integrację z platformą e-Zamówienia, wsparcie procesu oceny ofert oraz publikację i udostępnianie dokumentów.

Platforma jest dostępna przez przeglądarkę (nie wymaga dodatkowego oprogramowania). Przedsiębiorcy muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, aby z niej w pełni korzystać. Jest niezbędne np. do składania ofert i oświadczeń. Także zamawiający potrzebują e-podpisu do zawarcia umowy.
Z ramienia 65 jednostek administracji publicznej za zakup odpowiedniego narzędzia odpowiedzialne było Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR). Przetarg ogłoszono w listopadzie 2017 r. Wykonawca został wybrany w kwietniu 2018 r. Następnie przystąpił do budowy platformy.

Przetarg wygrał Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny SA). Wartość oferty firmy to 42,633 tys. zł brutto. Jest to stawka miesięcznego wynagrodzenia za korzystanie z licencji przez użytkowników. Oprócz ceny punktowano czas usunięcia błędów, rozszerzenie wsparcia technicznego ponad standardowy czas, szkolenia i wskazane konkretne funkcjonalności.

Poznańska spółka EB2B Service zaoferowała niższą cenę - 38,276 tys. zł, ale w sumie uzyskała mniej punktów niż Marketplanet.

Oferty w przetargu złożyli także Open Nexus - na kwotę 21,16 tys. zł oraz konsorcjum Asseco Poland i portalu PZP – o wartości 31,586 tys. zł. Jednak oferta Open Nexus została odrzucona, a konsorcjum wykluczono z postępowania.

Zamówienie będzie realizowane do 30 września 2020 r. Na jego sfinansowanie Centrum Obsługi Administracji Rządowej gotowe było przeznaczyć 4,128 mln zł brutto.