Przedsiębiorcy lepiej niż dotychczas oceniają kondycję gospodarki i swoją sytuację – wynika z kolejnej edycji badania indeksu Busometr Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego nowy odczyt wyniósł 56,8 pkt. To o 12,13 pkt. więcej w porównaniu do I półrocza 2018 r. Gorsze nastroje są jednak w firmach mikro (50,5 pkt) i małych (58,7 proc.) niż średnich i dużych (68 proc.).

Zwłaszcza ocena koniunktury przez badanych jest wyraźnie wyższa niż poprzednio – 39 proc. uważa, iż w ciągu najbliższych 6 miesięcy sytuacja gospodarcza w kraju poprawi się, podczas gdy 25 proc. spodziewa się jej pogorszenia.

Co istotne, wyraźnie zwiększyła się chęć firm do inwestowania – nowy odczyt indeksu to 53,7 pkt. (wzrost o 10,24 pkt.). To najwyższy wynik od 7 lat. Już 64 proc. organizacji deklaruje, że w perspektywie najbliższego półrocza będzie inwestować, a 36 proc. nie ma takich planów. Na wydatki najbardziej nastawione są średnie i duże przedsiębiorstwa oraz firmy produkcyjne. Biznesy mikro (45,5 pkt) i małe (59,8 pkt) przejawiają mniejszą skłonność do nakładów.

Z badania wynika, że zwłaszcza w Polsce centralnej i południowej przedsiębiorstwa zamierzają inwestować w najbliższym półroczu. Wydatki planują zwłaszcza nowe firmy, działające nie dłużej niż 5 lat.

Spora grupa – 43 proc. badanych – chce w najbliższym czasie zwiększyć wynagrodzenia, a 42 proc. – zatrudnienie.

Najmniej o sytuację gospodarczą w kraju obawiają się firmy handlowe oraz z sektora produkcji i usług.

ZPP nie wyklucza, że na wyraźną zmianę wyników w ostatnim badaniu wpływ miało wykorzystanie w badaniu innej bazy przedsiębiorców niż dotychczas. Struktura próby pod względem wielkości firm jest taka sama, natomiast zmieniła się struktura demograficzna pytanych.