W 2010 r. resellerzy mieli 54,7 proc. udziału w sprzedaży ABC Daty, natomiast retail - 22 proc. Następni w kolejności byli integratorzy (10 proc.) i subdystrybucja (9,3 proc.). Najmniejszym odbiorcą, biorąc pod uwagę wartość zbytu, okazali się operatorzy telekomunikacyjni (4 proc.).

Zdaniem Andrzeja Bernata, dyrektora handlowego ABC Daty, w 2011 r. należy spodziewać się nieznacznego zmniejszenia udziału resellerów w strukturze sprzedaży (w ujęciu procentowym).

- Ten segment wolumenowo będzie rósł, ale znacznie wolniej niż np. retail czy operatorzy telekomunikacyjni, ze względu na bardzo dużą wartość pojedynczych transakcji w tych dwóch segmentach - powiedział przedstawiciel dystrybutora.