Tomasz Galas złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ATM. Odejdzie ze spółki z dniem 31 sierpnia br. W zarządzie ATM jest od maja 2016 r. Pełni funkcję dyrektora finansowego spółki. Wraz z prezesem Danielem Szcześniewskim tworzą zarząd ATM. W zespole zarządzającym są również Adam Ponichtera - dyrektor sprzedaży i Radosław Potera - dyrektor operacji i technologii.

Tomasz Galas poprzednio przez kilkanaście lat był związany z grupą GTS. W latach 2008 - 2016 był w GTS Poland, pełniąc m.in. funkcję dyrektora finansowego, planując strategię i koordynując biznes spółki osiągającej ponad 470 mln zł obrotu. Współtworzył i współzarządzał firmą Internet Partners, należącą do GTS Central Europe (obecnie część grupy T-Mobile). Przeprowadził przejęcie oraz integrację Energis Polska, kierując finansami nowo powstałego GTS Energis, a następnie zarządzał procesami biznesowymi grupy na Ukrainie.

W czerwcu br. AAWIII, główny udziałowiec ATM, który wspólnie z funduszem MCI sprawuje kontrolę nad spółką, ogłosił przegląd opcji strategicznych. Operator data center poszukuje inwestora branżowego albo finansowego.

 ATM ostatnio poprawiał wyniki finansowe. W I kw. 2020 r. zwiększył przychody o ponad 4 mln zł, do 40,33 mln zł wobec analogicznego okresu ub.r., zysk netto wzrósł kilkukrotnie, do 4,6 mln zł.