Wytyczne - opracowane przez europejskich rzeczników ochrony danych osobowych skupionych w Grupie Roboczej Art. 29 - zawierają wskazówki dotyczące rozumienia i zasad wdrażania w życie wymogów nowego, unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR – General Data Protection Regulation). Są również podane przykłady zastosowania w praktyce instrumentów prawnych przewidzianych nowymi przepisami.

Obecnie dostępne wytyczne odnoszą się do takich zagadnień, jak: prawo do przenoszenia danych, wyznaczanie inspektora ochrony danych, ustalanie wiodącego organu nadzorczego oraz ocena skutków działań dla ochrony danych. Prace na kolejnymi wytycznymi trwają. Przedmiotem najbliższych ustaleń będą: zgody na przetwarzanie danych osobowych, profilowanie i zgłaszanie naruszeń danych. GIODO zachęca wszystkich zainteresowanych do nadsyłania w ramach konsultacji swoich uwag, które mogą być uwzględnione przy opracowywaniu kolejnych wytycznych.

Niebawem dostępny będzie także, opracowany przez GIODO, mini-przewodnik po obowiązkach, jakie na przedsiębiorców nakłada unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Znajdzie się w nim lista czynności, których podjęcie może pomóc administratorom danych osobowych przygotować organizację do spełnienia nowych wymogów.

Przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie się do regulacji wprowadzonych przez RODO do 25 maja 2018 roku.