Mniej niż połowa europejskich małych i średnich przedsiębiorstw podjęła działania w celu przygotowania się do RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – według IDC. W przypadku małych firm odsetek ten wynosi 29 proc., a wśród średnich organizacji – 41 proc. RODO wejdzie w życie 25 maja br. Kary za niespełnienie wymagań są surowe - do 20 mln euro lub 4 proc. rocznych przychodów przedsiębiorstwa.

Mimo że zostało już bardzo mało czasu, aby zrobić cokolwiek, świadomość konieczności zmian wciąż jest niska. Prawie 44 proc. europejskich małych firm i 41 proc. średnich twierdzi, że będzie musiało podjąć działania w zakresie zgodności. Jedna trzecia MŚP nie ma planów, jak dostosować się do rozporządzenia. Nawet mimo starań, nieporozumienia i błędy w koncepcjach mogą opóźnić wdrożenie zmian – zauważa analityk.