Rada nadzorcza Sygnity w dniu 30 czerwca odwołała Romana Durkę z funkcji wiceprezesa zarządu spółki. Nie podano uzasadnienia tej decyzji. Roman Durka wszedł do zarządu Sygnity w kwietniu 2015 r. Odpowiadał za transformację i ekspansję organizacji w nowe obszary aktywności.

Roman Durka ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządzających w międzynarodowych korporacjach. Przed przejściem do Sygnity od 2012 r. był prezesem Kapsch BusinessCom. Kierował także Fujitsu w Polsce (2009 – 2011), Nortelem (2007 – 2009), Sun Microsystems (2008), Clearwire (2006 – 2007) i Dellem (1997 – 2006).

Odwołanie Romana Durki to kolejna zmiana w zarządzie Sygnity w ostatnich miesiącach. Z końcem marca zrezygnował prezes Jan Maciejewicz. Na początku czerwca rada nadzorcza odwołała z zarządu p.o. prezesa, wiceprezesa Jakuba Leśniewskiego. 

Do zarządu w maju i czerwcu br. weszli nowi menedżerowie: Mariusz Jurak (w Sygnity od kilku lat zarządzał sektorem finansowo – bankowym) i Tomasz Kozdryk (ostatnio dyrektor sprzedaży do sektora publicznego w Oracle). Zgodnie z decyzją rady nadzorczej z początku czerwca br., z dniem 1 lipca do zarządu Sygnity wchodzi Piotr Mariusz Nowak, dotychczasowy prezes Exorigo – Upos. Tym samym poprzedni zarząd został całkowicie wymieniony.

Obecnie Sygnity zarządza szef rady nadzorczej, Paweł Zdunek, wykonując czynności prezesa spółki.

Zmiany personalne następują w trudnym okresie dla Sygnity. W czerwcu spółka poinformowała o konieczności przekraczających 90 mln zł odpisów, w związku z weryfikacją stanu realizacji kontraktów zawartych przez spółkę. Skutkiem było naruszenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych z bankami oraz umów emisyjnych obligacji. 

Sygnity poinformowało 30 czerwca, że otrzymało od Deutsche Bank Polska oraz ING Bank Śląski (podmioty finansujące) zgodę na zwolnienie z obowiązku dotrzymania tzw. kowenantów. Ponadto oba banki zobowiązały się do niepodejmowania do końca sierpnia br. działań związanych z naruszeniem zobowiązań finansowych spółki z tytułu wyemitowanych obligacji. Wśród warunków udzielonych zgód jest jednak m.in. podpisanie porozumienia z obligatariuszami (do 10 sierpnia), uchwała zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (31 lipca) oraz przedstawienie bankom planu naprawczego (31 lipca). Sygnity ma równiez rozmawiać z potencjalnymi inwestorami celem dokapitalizowania spółki.