Roman Durka w Sygnity będzie odpowiedzialny za – jak poinformował prezes Janusz R. Guy – „transformację struktury organizacyjnej pod kątem przyszłej strategii rozwoju oraz za rozszerzenie sprzedaży Sygnity o obszary, w których nie jesteśmy jeszcze obecni lub te, w których powinniśmy zwiększyć swoją aktywność”.

Przed przejściem do Sygnity Roman Durka był prezesem polskiego oddziału Kapsch BusinesssCom (od 2012 r.). Menedżer od lat pełni funkcje kierownicze w firmach IT. Był prezesem Fujitsu w Polsce (lata 2009 – 2011). Zasiadał w fotelu prezesa zarządu w takich firmach jak Nortel Networks (2007 – 2009), Sun Microsystems (2008), Clearwire (2006 – 2007), Dell (1997 – 2006). Wcześniej, od 1991 r., był związany z IBM.

Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia MBA w London School of Economics and Political Science. 

Rada nadzorcza Sygnity powołała także członka zarządu, Krzysztofa Ducala na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Menedżer odpowiada za piony Utilities oraz Integracji, a także za zarządzanie kluczowymi projektami w spółce. Jest związany z Sygnity od 2011 r.

W grudniu ub.r. z zarządu Sygnity odeszło dwóch wiceprezesów: Dariusz Śliwowski (wiceprezes ds. sprzedaży) i Wiesław Strąk (wiceprezes ds. finansowych). Obecnie w zarządzie zasiadają 4 osoby.