Przedsiębiorcy wymieniają ryzyko związane z bezpieczeństwem jako największy problem, który powstrzymuje ich przed korzystaniem z cloud computingu - według raportu „Cloud Security Survey Report” opublikowanego przez firmę CloudPassage. Co gorsza, lęk jest coraz większy. Na tego rodzaju barierę wskazało 53 proc. pytanych wobec 45 proc. rok wcześniej.  Znacznie więcej przedsiębiorców obawia się problemów prawnych oraz zgodności (42 proc. wobec 29 proc.). Na kolejnej pozycji wymieniono utratę lub wyciek danych (40 proc.). Zdaniem autorów raportu większe obawy związane z wdrożeniem i integracją sugerują, że firmy przechodzą od rozważań związanych z chmurą do praktyki, czyli do korzystania z takich usług.
 
Okazuje się, że za najsłabszy element zabezpieczeń uznano pracowników. Większość respondentów (53 proc.) jako zagrożenie wskazuje nieautoryzowany dostęp do danych przy użyciu kont pracowniczych i niewłaściwą kontrolę dostępu. Nieco mniej (44 proc.) wymienia przechwycenie danych kont logowania oraz niezabezpieczone interfejsy i API (39 proc.). 
 
Weryfikacja polityki bezpieczeństwa (51 proc.) i większa przejrzystość infrastruktury służącej cyberochronie (49 proc.) to kluczowe wyzwania dla fachowców od ochrony IT. 

W sumie 91 proc. firm ma obawy związane z bezpieczeństwem danych przechowywanych w chmurze, jednak 55 proc. nigdy nie doświadczyła niebezpiecznego incydentu związanego m.in. z wyciekiem danych w chmurze, z której korzysta. Co piąta firma nie jest pewna czy taki incydent miał miejsce, a 15 proc. nie może tego wyjawić. Negatywne doświadczenia z poufnością danych w chmurze ma tylko co dziesiąta firma (9 proc.).

Dostawcy rozwiązań cloud computingu, jeśli chcą pozyskać zaufanie klientów, powinni przede wszystkim rozwiewać wątpliwości związane z ochroną danych.
  
"Bezpieczeństwo chmury pozostaje obszarem, który wymaga ciągłej edukacji" – komentuje Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group.