W pierwszych trzech miesiącach 2014 r. zysk netto Gigabyte’a wyniósł w przeliczeniu 23,9 mln dol., tj. co oznacza wzrost o 19,3 proc. w porównaniu z I kw. 2013 r. oraz o 81,5 proc. więcej niż w IV kw. 2013 r. Przychody firmy wyniosły 504,1 mln dol.

Większe obroty osiągnęło MSI (678,9 mln dol.). Zysk netto wyniósł 32 mln dol., czyli o 127,2 proc. więcej niż w I kw. 2013 r. oraz o 84,8 proc. więcej niż w IV kw. 2013 r. Z kolei w kwietniu br. przychody producenta były o ponad 40 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 240,8 mln dol.