Według producenta rozwiązań zabezpieczających zaufanie do kopii zapasowych w sektorze MSP wzrosło o 14 proc., co jednak nie idzie w parze ze skłonnością do inwestycji - budżety firm przeznaczone na te systemy nie zmieniają się i rok w rok stanowią 10 proc. wydatków na IT. Blisko połowa respondentów (47 proc.) narzeka na brak wsparcia ze strony kierownictwa w kwestii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Wskutek awarii średni czas przestoju systemu trwa 2,2 dnia, co kosztuje każdą z firm średnio 366 tys. dol. rocznie. Z badania wynika, że największym problemem dla menedżerów IT (70 proc.) jest zarządzanie hybrydowymi środowiskami - fizycznym, wirtualnym i cloud, co wynika m.in., z faktu, że wielu przedsiębiorców nie ma zintegrowanych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w takich warunkach. Ponad połowa (53 proc.) stosuje oddzielne rozwiązania dla środowisk fizycznych i wirtualnych.  

W międzynarodowym badaniu wzięło udział ponad 6 tys. respondentów z małych i średnich firm, zatrudniających do 1 tys. pracowników.