KRUS ogłosił przetarg na "kompleksową obsługę systemów informatycznych, wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych". Szacunkowa całkowita wartość zamówienia to 71,34 mln zł netto.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, zapewnienie, obsługę i zarządzanie podstawowym i zapasowym ośrodkiem obliczeniowym. Ich infrastruktura (serwery, macierze, łącza teleinformatyczne itp.) będzie przeznaczona wyłącznie dla Nowego Systemu Informatycznego Ubezpieczeń (nSIU). Elementem zamówienia jest także przeprowadzenie migracji do obu ośrodków obliczeniowych, administracja nimi wraz z Nowym Systemem Informatycznym Ubezpieczeń KRUS. Przetarg obejmuje także m.in. przeniesienie autorskich praw majątkowych do modyfikacji, kodów źródłowych, dokumentacji, jak również serwis, utrzymanie, wsparcie techniczne.

Czas realizacji umowy wynosi 4 lata (nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2018 r.).

Cena ma 60 proc. wagi przy wyborze oferty (w tym cena ryczałtu miesięcznego - 40 proc., cena za jeden punkt funkcyjny - 20 proc.), a pozostałe to: realizacja zadań próbnych (serwis i rozwój) - w sumie 30 proc. i wydajność procesu modyfikacji - 10 proc.

KRUS przyjmuje oferty do 27 marca br.

Dane z ub.r., zwłaszcza z ostatnich miesięcy, wskazują na ożywienie na rynku przetargów publicznych ICT. W grudniu 2017 r. liczba ogłoszeń była o ponad 30 proc. większa niż grudniu 2016 r. - według danych Barometru Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W połowie 2015 r. konsorcjum Asseco Poland i spółek zależnych podpisało z KRUS-em czteroletnią umowę na kompleksową obsługę centralnego systemu informatycznego o wartości ponad 92 mln zł brutto.