Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło nabór wniosków w uproszczonej procedurze „szybkiej ścieżki" (fast track), który potrwa od 28 września 2018 r. do 31 lipca 2019 r. Środki są przeznaczone na dofinansowanie projektów IT, obejmujących nowe e-usługi w administracji.

„Szybka ścieżka” ma ułatwić uzyskanie dotacji. Kryteriów jest mniej, a ocena ma być szybsza. Beneficjentami są jednostki administracji i podległe im podmioty. Do podziału będzie 100 mln zł, z tym że wartość dofinansowania dla jednego projektu nie może przekraczać 5 mln zł. Czyli w grę wchodzą zamówienia, nad którymi mogą pochylić się mali i średni integratorzy. Na realizację projektu, który otrzyma wsparcie, będą 2 lata.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, tzn. wnioski w dopłaty w ramach konkursu można składać w dowolnym momencie i czekać do lipca przyszłego roku.

Konkurs jest realizowany w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Więcej informacji tutaj.