Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia przygotowują program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który ma wyznaczyć kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki.  Przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie tożsamości elektronicznej (eID). Zmiany oznaczają ułatwienia i mniejsze koszty dla małych firm, m.in. dzięki zapewnionej komunikacji w urzędami i załatwianiu spraw w formie elektronicznej, bezgotówkowym rozliczeniom i elektronicznemu fakturowaniu. Petenci powinni zaoszczędzić rocznie 11 mld godzin, które tracą teraz na biurokrację, a budżet zmniejszy swoje koszty o kilkanaście mld zł.

 

Plan obejmuje kilka obszarów („strumieni”):

Cyfrowe Usługi Publiczne (CUP) - dotyczy cyfryzacji kluczowych usług. Chodzi o stworzenie  oficjalnej skrzynki pocztowej, aby każdy obywatel miał swój adres e-mail, dzięki któremu może kontaktować się  z urzędem czy przesyłać dokumenty za pomocą Internetu. Projekt przewiduje m.in. uruchomienie 50 usług elektronicznych (1 fala) oraz przygotowanie przepisów do cyfryzacji kolejnych 30 (2 fala) w ciągu 12 miesięcy.
 
e-ID - wdrożenie od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, jak również usług publicznych wykorzystujących taką identyfikację. Na koniec 2017 r. liczba użytkowników z komercyjnymi i państwowym eID powinna sięgać 10 mln (2/3 aktywnych klientów bankowości internetowej), a tzw. top 10 usług publicznych z wykorzystaniem eID (w tym Rodzina 500+) powinno zostać wdrożone. Najpóźniej do końca 2016 r. mają być gotowe odpowiednie regulacje prawne.

e-Zdrowie - obejmuje działania zmierzające do zmniejszenia liczby nieprawidłowości ze strony podmiotów świadczących publiczne usługi zdrowotne oraz do automatyzacji procesów administracyjnych. Są to m.in. wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej i internetowego konta pacjenta, projekty e-Rejestracja i e-Skierowanie, rozwój telemedycyny. Elektroniczne dowody tożsamości będą pełnić także funkcję nośnika medycznych danych ratunkowych.

Zwiększenie obrotu bezgotówkowego – celem jest: ograniczenie kosztów obrotu gotówkowego, zwiększenie wygody dla obywateli poprzez możliwość opłacania należności w sferze publicznej formie bezgotówkowej, walka z szarą strefą. Za 5 lat udział pieniądza gotówkowego w obiegu ma spaść z 21,5 proc.  do ok. 15 proc. Szacowany wpływ netto do budżetu państwa z tego strumienia to 10 - 13 mld zł.

Schemat Krajowy – ma umożliwić zwiększenie roli państwa w ustalaniu standardów dla płatności bezgotówkowych oraz na stworzenie taniego i wygodnego rozwiązania płatniczego m.in. do rozliczeń z sektorem publicznym. Celem jest również szybkie udostępnienie rozwiązania eID do kontaktów z sektorem publicznym, a także udostępnienie usług e-administracji na nośnikach Schematu Krajowego.
 
W ciągu roku powinna pojawić się możliwość bezkosztowego dla obywatela płacenia we wszystkich agendach publicznych. W 6-9 miesięcy ma nastąpić uruchomienie mobilnego eID.

e-Faktura i e-Paragon mają pomóc w zwiększeniu ściągalności podatków oraz transparentności działania i wydatków jednostek finansów publicznych, a także obniżyć koszty. 

Zakłada się, że liczba e-faktur (obecnie 1 proc.) w 2018 r. wzrośnie do 9 proc., a w 2020 r. sięgnie 60 proc. Do 2020 roku do 20 proc. powinna wzrosnąć liczba e-transakcji ponadgranicznych w UE z udziałem polskich przedsiębiorstw i administracji, a udział e-paragonów powinien wynosić 100 proc. W perspektywie najbliższych 4 lat powinno to zaowocować zmniejszeniem o 90 proc. liczby fałszywych faktur w obiegu.

e-Daniny, e-Świadczenia to z kolei uproszczenie opłacania i księgowania składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych danin oraz optymalizacja obsługi danin i świadczeń, co przełoży się na redukcję kosztów wypłat świadczeń w gotówce.

Od 2018 r. wszystkie wpłaty składek przez firmy powinny następować w nowym systemie opartym na jednolitym standardzie identyfikacji płatnika. W rok od uruchomienia koszty księgowania mają spaść o 40 proc. Z kolei uzyskanie efektu pełnego ubankowienia obniży koszty wypłat świadczeń w gotówce o 200 mln zł rocznie.

e-Przedsiębiorczość oraz Bitcoin i Blockchain – przyczyni się do redukcji obciążeń firm m.in. przez ujednolicenie i integrację obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw wymaganych przez administrację publiczną. Otworzyć się ma także pole dla rozwoju polskich innowacyjnych projektów związanych z cyfrowymi walutami oraz transakcjami i danymi.

Prace nad wymienionymi projektami są prowadzone w zespole zadaniowym przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji we współpracy z innymi resortami i partnerami biznesowymi. Wyniki zostaną poddane konsultacjom społecznym, a następnie uzgodnieniom rządowym.