Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) obejmuje 160 jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja projektu trwała rok. Atos dostarczył i uruchomił 158 serwerów, 5861 komputerów wraz z monitorami, 945 notebooków, 217 infomatów (urządzeń do zdalnej obsługi petentów), 262 urządzenia wielofunkcyjne do przyjmowania dokumentów i 1370 zestawów do składania podpisu cyfrowego. Wdrożono system obiegu spraw i dokumentów w 159 urzędach, oraz centralny portal systemowy. Projekt zakładał udostępnienie do 420 e-usług dla ponad 100 tys. użytkowników. Atos odpowiadał za modernizację infrastruktury informatycznej i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego, integrację urzędów z platformą e-PUAP, podniesienie jakości usług i łatwiejszy dostęp mieszkańców do urzędów.  

Inwestycję dofinansowano kwotą 81,85 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.