W zamówieniach publicznych o wartości powyżej progów unijnych (np. 144 tys. euro w przypadku dostaw) od 18 października obowiązuje pełna cyfryzacja. Uruchomiono miniPortal, który umożliwia składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak również na komunikację się między wykonawcą a zamawiającym.

W celu korzystania z portalu niezbędne jest założenie konta w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na miniPortalu są również instrukcje dla wykonawców. Wersja testowa jest dostępna tutaj.

Uczestnicy mniejszych przetargów mogą, ale nie muszą z niego korzystać. W ich przypadku elektronizacja będzie obowiązkowa od stycznia 2020 r.

Termin przesunięto, ponieważ okazało się, że zwłaszcza mniejsze urzędy nie są gotowe na e-przetargi. UZP przekonuje również, że dodatkowy czas pozwoli przedsiębiorcom przygotować się do całkowitej cyfryzacji postępowań (chodzi m.in. o kwalifikowany e-podpis, który jest potrzebny do startu w elektronicznych przetargach).

MiniPortal to rozwiązanie  przejściowe. Będzie funkcjonować do czasu pełnego wdrożenia centralnej platformy e-Zamówień, z którą zostaną zintegrowane portale e-usług. Platforma powinna ruszyć w II poł. 2019  r. Nowy system ma również ułatwić wykrywanie nadużyć.