Sprzedaż przełączników ethernetowych zwiększyła się na świecie w II kw. br. o 4,8 proc. w ujęciu wartościowym, a w krajach CEE - o 5,4 proc. - ustaliło IDC. Przychody z routerów dla przedsiębiorstw i dostawców usług spadły jednak o 2,5 proc.

Za lepszym wynikiem w przypadku przełączników stoi przede wszystkim zapotrzebowanie na urządzenia o większej przepustowości. Szybko rośnie popyt na modele 100Gb, wykorzystywane w dużych centrach danych i korporacjach. Ich udział w rynku zwiększył się o ponad 60 proc. wobec ub.r. Z kolei erozja cen ograniczyła o ponad 13 proc. wartość sprzedaży przełączników 40Gb, mimo że ilościowo dostarczono ich nieco więcej niż w poprzednim roku.

Także w przypadku urządzeń 10Gb topniejące ceny zmniejszają przychody dostawców. Natomiast switche 1Gb, jako podstawowy model kampusowy, trzymają się mocno - tutaj nieznacznie rośnie zarówno wolumen, jak i wartość sprzedaży.

Niższe obroty na routerach w II kw. br. są związane głównie ze sporym spadkiem w USA, gdzie dostawcy usług telekomunikacyjnych ograniczyli zakupy (-16,5 proc.). W Europie Środkowej i Wschodniej bilans był 1,7 proc. na plusie.

Wśród producentów numerem 1 jest tak jak dotychczas Cisco, które utrzymało połowę (50,1 proc.) udziału w globalnym rynku przełączników w ujęciu wartościowym, mimo spadku o 3,9 proc. Słabiej bilans korporacji wygląda w przypadku routerów (-15,2 proc.), ale Cisco utrzymało pozycję lidera (35,7 proc. udziału w światowym rynku).

Kolejne pozycje na rynku przełączników zajmują Huawei, Arista, HPE i Juniper.