Po słabym początku roku na rynku przetargów widać ożywienie. Od stycznia do października 2017 r. liczba wszystkich ogłoszeń o zamówieniach publicznych dla sektora ICT wyniosła 7446 , tj. była większa o 33,25 proc. wobec analogicznego okresu 2016 r. - według danych Barometru Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wynik jest już tylko o 10 proc. niższy niż w 2015 r., czyli sprzed załamania rynku.

Co istotne, wzrost przyspiesza. W samym październiku 2017 r. w stosunku do października 2016 r. jednostki publiczne opublikowały o 70 proc. więcej zamówień.

Także liczba rozstrzygniętych przetargów - ogłoszeń o udzieleniu zamówienia była w 2017 r. większa niż w 2016 r. - o blisko 20 proc. - i wyniosła 6359. To już tylko o 10 proc. mniej niż w 2015 r.

 

Wartość nie rośnie tak szybko
Jednakże w przypadku wartości zawartych kontraktów poprawa nie jest tak wyraźna. Czyli zamawiający mocniej niż w poprzednich latach trzymają się za kieszeń. W okresie od stycznia do października 2017 r. wartość kontraktów obejmujących zamówienia ICT wyniosła 5,42 mld zł, co oznacza wzrost o 21 proc. wobec poprzedniego roku. Tym samym do firm z branży trafi o 940 mln zł więcej niż w 2016 r.

Z drugiej strony wartość tegorocznych kontraktów jest znacząco niższa niż w okresie dobrej koniunktury, czyli w 2015 r. - aż o 1,84 mld zł, czyli o ponad 25 proc.

 

Wartość zawartych kontraktów ICT w sektorze publicznym (okresy styczeń - październik lat 2015, 2016 i 2017)

 

Rok Wartość (mld zł)
I-X 2015 7,263
I-X 2016 4,481
I-X 2017 5,42

 

Źródło: Barometr PIIT

 

Przytoczone dane obejmują ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz TED.