Przychody na rynku wideokonferencji w I kw. br. wyniosły 701 mln dol., o 22 proc. mniej niż w IV kw. ub.r. W przypadku systemów dedykowanych spadek wyniósł 6 proc. rok do roku. Mniejsza sprzedaż jest związana głównie z ograniczeniem wydatków na infrastrukturę rozwiązań, w związku z coraz szerszym zastosowaniem systemów opartych na chmurze (MCU), rozwiązań wbudowanych i wirtualnych. Odnotowano natomiast większy popyt na wyposażenie punktów końcowych. W II kw. br. zanosi się na większą sprzedaż systemów opartych na PBX. W ciągu najbliższych 5 lat analitycy spodziewają się stabilizacji - średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) na rynku wideokonferencji ma wynieść w przybliżeniu 0 proc. Przychody w skali globalnej w 2020 r. powinny sięgnąć 3,2 mld dol.