S&T podpisało umowę na usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie konsultantów w zakresie wdrożonego w CBA systemu ERP. Kontrakt obejmuje także dostawę licencji systemu SAP.

Przetarg rozstrzygnięto w końcu maja br. Konsorcjum S&T Services i Zalaris Consulting złożyło ofertę o wartości bez mała 1,4 mln zł. KBJ proponował 1,65 mln zł. CBA gotowe było przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nieco ponad 1,31 mln zł.

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty, a termin usunięcia awarii - 40 proc. Konsorcjum z S&T jako liderem uzyskało 100 pkt.

Ze względu na brak możliwości zdalnego dostępu do systemów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, większość usługi będzie realizowana bezpośrednio w biurze CBA.

W ciągu najbliższych 36 miesięcy ponad 100 użytkowników systemu ERP zostanie objętych wsparciem na poziomie SAP Standard Support.

Zgodnie z zapisami kontraktu S&T jest zobowiązane do zapewnienia środowiska dewelopersko-testowego, które w obszarze SAP będzie odpowiadać konfiguracyjnie środowisku produkcyjnemu zamawiającego.

Umowa nakłada na integratora także obowiązek  m.in. usuwania awarii w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń z kadr i płac czas ten wynosi tylko jeden dzień.

Do zadań S&T należy również dostosowanie systemu do zmian przepisów prawa w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia przez CBA. Łączny limit czasu usług konsultacyjnych w ramach umowy ustalono na 750 godz.

Zalaris Consulting będzie odpowiadać za serwis i aktualizację modułu kadrowo-płacowego.  


Wygrani i przegrani w przetargach CBA

W kwietniu CBA unieważniło postępowanie na usługę serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego u zamawiającego systemu klasy ERP oraz dostawę licencji, ponieważ kwoty proponowane przez oferentów znacząco przekraczały sumę, jaką agencja przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia (1,314 mln zł). W postępowaniu KBJ proponował realizację zamówienia za 1,65 mln zł, a SID za blisko 1,8 mln zł.

Zamówienie dotyczące ERP to nie jedyne postępowanie z obszaru ICT, rozstrzygnięte ostatnio przez CBA. W czerwcu br. wybrano wykonawcę w przetargu na wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej delegatury w Gdańsku.

Najwięcej punktów uzyskała oferta krakowskiej spółki API Smart o wartości blisko 1,6 mln zł. Elektrotim proponował 1,88 mln zł, a konsorcjum Konsalnetu 1,78 mln zł.

Cena miała 55 proc. wagi przy wyborze, okres gwarancji - 30 proc., a czas naprawy - 15 proc.

Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie instalacji wraz z dostawą urządzeń i ich montażem, uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN, systemu kontroli dostępu – SKD, elektronicznego systemu zarządzania kluczami – ESZK, systemu telewizji dozorowej – CCTV, infrastruktury teleinformatycznej – sieci LAN oraz integracją systemów m.in. z centralą CBA w Warszawie.

W sierpniu br. CBA ogłosiło rozstrzygnięcie przetargu na usługi asysty technicznej urządzeń serwerowych. Wykonawcą wybrano Potronicsit, z ceną oferty blisko 170 tys. zł. Łódzka spółka nie miała konkurentów w postępowaniu.

Również w sierpniu br. wybrano wykonawcę zamówienia na dostawę oprogramowania i przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej (zadanie 1).

Wybór CBA padł na katowicką spółkę Media (wartość oferty 150,5 tys. zł). W przetargu startowali również Kama Nord i Procertiv.