Roman Durka został powołany do rady nadzorczej S4E i objął stanowisko przewodniczącego. Dotychczasowy szef rady, Ireneusz Dąbrowski, został wiceprzewodniczącym. Rezygnację z udziału w radzie nadzorczej S4E złożył Piotr Żelakiewicz, prezes iSource. Do zmian doszło 30 listopada br. Kadencja Romana Durki wygasa w lipcu 2021 r.

Roman Durka ma wieloletnie doświadczenie w branży na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w polskich i międzynarodowych firmach. Ostatnio był dyrektorem operacyjnym Mellon Poland (2017 - 2018) i wiceprezesem Sygnity (2015 - 2017).

Wcześniej był prezesem Kapsch BusinessCom (2012 - 2015), szefem Fujitsu w Polsce (2009 – 2011), dyrektorem generalnym Sun Microsystems (2008), CEO Nortela (2007 – 2008), Clearwire (2006 – 2007) i Della (1997 – 2006) oraz zastępcą dyrektora IBM (1991 - 1997).

W III kw. 2018 r. S4E wypracował 45,3 mln zł przychodów, o blisko 10 mln zł mniej (-18 proc.) niż rok wcześniej. Spółka miała stratę na działalności operacyjnej (-579 tys. zł) oraz stratę netto (-617 tys. zł).

W ciągu 3 kwartałów 2018 r. przychody S4E wyniosły 146,8 mln zł (+25 proc. r/r). Spółka miała 724 tys. zł straty operacyjnej oraz 2,7 mln zł straty netto.