Jak przekonuje Veronym, jego chmurowa ochrona nie wymaga inwestycji w dedykowany sprzęt ani wdrażania w infrastrukturze i jest oferowana w formie subskrypcji usługi - miesięcznej lub rocznej. Ten model ma być wygodnym rozwiązaniem zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą szybko zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dostawca zapewnia dostęp do ekspertów oraz wiedzy na temat używanych technologii ochrony.

W ramach usługi oferowana jest prewencja, detekcja i ochrona w czasie rzeczywistym, uzupełniona o wgląd w wykorzystywane aplikacje, ruch sieciowy i aktywnych użytkowników. Jej abonent otrzymuje w formie raportów informacje o stanie bezpieczeństwa wraz z rekomendacjami usprawnień i zmian. Dostawca podkreśla jej wartość w kontekście zgodności z wymogami RODO - w przypadku naruszenia integralności danych dostępne mają być wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia incydentu oraz wprowadzenia działań zaradczych.

Jako usługa nie wymagająca znaczących inwestycji Veronym ma być też atrakcyjna dla resellerów  - jej dostawca stworzył program partnerski.

Umowę dystrybucyjną z Veronym podpisał także Connect Distribution.