Sebastian Karpiński zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu S4E ds. finansowych. Nie podał przyczyny tej decyzji. Szefem finansów spółki był od stycznia 2015 r. Wcześniej pracował m.in. w Polskich ePłatnościach, Bullu i Emitelu.

Od 2 lipca br. funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za finanse i księgowość obejmie Aneta Bartnicka. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych spółek z branży. Obecnie (od 2011 r.) jest dyrektorem finansowym i prokurentem w Dimension Data. Wcześniej pracowała w NextiraOne jako kierownik zespołu sprawozdawczości i analiz (2004 - 2011). Poprzednio była w specjalistą ds. finansowo - księgowych w Alcatel E-Business Distrubution (1999 - 2004).

Rezygnacja nastąpiła wkrótce po publikacji wyników spółki za I kw. 2018 r. S4E osiągnął spory wzrost przychodów (prawie 51 mln zł wobec 38,3 mln zł rok wcześniej). Zysk brutto na sprzedaży wyniósł odpowiednio 4,5 mln zł do 3,8 mln zł. Spółka odnotowała natomiast stratę netto w wysokości 182 tys. zł wobec 116 tys. zł zysku w I kw. 2017 r. Wzrosły koszty ogólnego zarządu, operacyjne i finansowe.

Według zarządu S4E na wyniki I kw. br. wpłynęły przede wszystkim takie czynniki, jak pozytywna dynamika sprzedaży projektów oraz duże inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, jak również w rozwój nowych linii produktowych. S4E informuje, że zatrudniono nowe osoby, w tym specjalistów z doświadczeniem w prowadzeniu dużych projektów informatycznych.