W dniu 22 maja Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej S4E ze skutkiem natychmiastowym. Był wiceprezesem ABC Daty, zrezygnował z tej funkcji tego samego dnia. 

Juliusz Niemotko do rady nadzorczej S4E wszedł w grudniu ub.r. razem z innymi przedstawicielami ABC Daty, która przejęła większość udziałów (81,3 proc.) w S4E w listopadzie ub.r.

Do rady nadzorczej S4E powołano Katarzynę Lomankiewicz, dyrektor departamentu skarbu w ABC Dacie (od 2015 r.).

To nie jedyne zmiany w ostatnich dniach. Wcześniej, 9 maja, z udziału w radzie nadzorczej S4E zrezygnowała Iwona Jacks, prezes ABC Data Marketing.

ABC Data powołała 15 maja do rady nadzorczej S4E Piotra Żelakiewicza, który jest prezesem iSource'a (od 2014 r.). Z tą spółką był związany także w latach 2007 - 2012, pełniąc rolę dyrektora handlowego odpowiedzialnego za sektor komercyjny. Od 2012 r. do 2014 r. był dyrektorem generalnym firmy resellerskiej Pinova.

Kadencja Katarzyny Lomankiewicz i Piotra Żelakiewicza w radzie nadzorczej S4E wygasa 16 czerwca 2018 r.