Roczne przychody ze sprzedaży oprogramowania jako usługi przekraczają obecnie 100 mld dol., przy wzroście średnio o 39 proc. rocznie. W tym okresie obroty generowane na oprogramowaniu on-premise z licencją wieczystą zwiększyły się średnio o 4 proc. rocznie - według Synergy Research.

Całkowita wartość rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw w 2019 r. wyniosła 445 mld dol., a udział SaaS w ogólnej kwocie wyniósł 23 proc. Jeszcze 10 lat wcześniej, w 2009 r., miał mniej niż 2 proc.

Zdaniem analityka korzystanie oprogramowania w wersji usługowej stało się bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw w ciągu ostatniej dekady, dzięki radykalnej poprawie możliwości hostingu, większej elastyczności wydatków i łatwiejszego przejścia na model operacyjny oparty na chmurze.

Do rozwoju rynku SaaS znacznie przyczyniło się wejście dostawców oprogramowania od razu skoncentrowanych na ofercie chmurowej (born-to-cloud). Presja nowych graczy zmusiła tradycyjnych dostawców oprogramowania do rozwoju modelu SaaS. Przykładem jest Microsoft. Łączne przychody z oprogramowania koncernu podwoiły się w ciągu 10 lat, do ponad 100 mld dol., a przychody z SaaS wzrosły w tym czasie z zera do ponad 20 mld dol.

Jak zauważa firma badawcza, SaaS wywarł wpływ na wszystkie główne obszary aplikacji, ale największymi segmentami w ofercie usługowej aplikacji są współpraca, CRM i HCM, przy czym współpraca i HCM mają najwyższe wskaźniki wzrostu. ERP jest dużym segmentem rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, ale jego udział w chmurze jest nadal stosunkowo skromny.