Od decyzji WSA przysługuje spółce zażalenie. Uszczuplenia VAT stwierdziła kontrola UKS w 2015 r. Dyrektor warszawskiego Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z listopada 2015 r. określił wysokość zobowiązania spółki z tytułu VAT za czerwiec, lipiec, październik, listopad i grudzień 2012 r. na 1,99 mln zł. Imagis odwołał się do izby skarbowej, która w lutym 2016 r. podtrzymała tę decyzję. Spółka złożyła zatem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jak się teraz okazało również nie doprowadziło do zmiany korzystnej dla Imagisu, ale droga sądowa nie została jeszcze wyczerpana.

Imagis jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W minionym tygodniu złożył nowe propozycje układowe wobec wierzycieli. 

Do Imagisu należało GPS Konsorcjum, spółka, która handlowała telefonami komórkowymi. W szczytowym okresie działalności, w 2013 r., wygenerowała 1,5 mld zł obrotu. W 2015 r. skarbówka naliczyła spółce 300 mln zł zaległego VAT-u za 9 miesięcy 2013 r. W styczniu 2016 r. Imagis sprzedał GPSK za symboliczną złotówkę.