Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Polkomtela w sprawie kary nałożonej przez UOKiK w 2012 r. Urząd uznał wówczas, że reklamy należącej do operatora sieci 36,6 wprowadzają konsumentów w błąd co do opłat korzystania z jej usług.

UOKiK wyjaśnia, że w reklamach operator podkreślał, że cena połączenia telefonicznego do wszystkich sieci wynosi 29 gr za min. Jednocześnie nieczytelnie w ocenie urzędu podawał, że promocją nie jest objęta sieć Play. Ponadto nie informował, że niższa cena obowiązywała jedynie do wybranych przez użytkownika numerów, po ich wcześniejszym ustaleniu, za co trzeba było zapłacić.

W związku z tym prezes UOKiK nałożył na Polkomtel ponad 4,9 mln zł kary. W październiku 2014 r. SOKiK częściowo uchylił decyzję, obniżając sankcję do ponad 2,5 mln zł. Innego zdania był sąd apelacyjny, który w lutym 2016 r. przekazał sprawę SOKiK do ponownego rozpoznania. W marcu 2018 r. sąd ten oddalił odwołanie spółki. Uznał, że reklamy mogły wprowadzić konsumentów w błąd, więc nie ma podstaw do obniżenia kary z 2012 r.