Warszawski sąd rejonowy zarejestrował zmianę nazwy ABC Data SA na Vicis New Investment SA. Tym samym firma formalnie zeszła ze sceny. Zmiana nastąpiła wraz ze sprzedażą przedsiębiorstwa ABC Daty na rzecz Roseville Investment 1 lipca br. Pod marką ABC Data nadal funkcjonują spółki dystrybucyjne w Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji i w krajach bałtyckich, obecnie kontrolowane przez Also Holding.

Vicis nie może prowadzić działalności takiej jak ABC Data przed sprzedażą przedsiębiorstwa ani konkurencyjnej, w szczególności dystrybucji IT, nie będzie też korzystać z jej marki. Spółka prawdopodobnie zostanie wycofana z giełdy. MCI ma 90 proc. udziałów w Vicis.