Warszawski sąd rejonowy nie zgodził na zaproponowane przez Qumaka kryteria wyboru wierzycieli do układu częściowego - poinformował zarząd. W związku z tym otwarcie wobec spółki postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego nie jest na razie możliwe. Wniosek w tej sprawie został złożony 15 października.

W ocenie sądu propozycje spółki, dotyczące kryterium wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu, nie są zgodne z prawem.

Otóż postępowanie przyspieszone (z założenia ma trwać 2-3 miesiące) można prowadzić, jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 proc. ogólnej kwoty wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem całościowym.

Sąd uznał, że wprowadzenie kryterium wyodrębnienia wierzycieli do układu częściowego w taki sposób, by suma wierzytelności spornych objętych układem była niższa niż owe 15 proc., jest niedopuszczalne.

Spółka poinformowała, że rozważa skorzystanie ze środków ochrony prawnej, przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym, w związku z wydanym postanowieniem.

W minionym tygodniu Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, deklarując, że nadal poszukuje inwestora strategicznego.