Postanowienie wrocławskiego sądu okręgowego o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec Cube.ITG uprawomocniło się. Zażalenie spółki na tę decyzję nic nie dało. Została ona wydana w lipcu br. na wniosek wierzycieli: spółek Isolution, IT Invest, Platforma IT oraz Pawła Witkiewicza.

Sąd uzasadniając swoje postanowienie stwierdził, że dalsze prowadzenie postępowania sanacyjnego zmierzałoby do naruszenia interesu wierzycieli. Wskazał na zwiększające się zadłużenie spółki i ryzyko problemów z uregulowaniem bieżących kosztów postępowania sanacyjnego.

Uznał również, że obecnie nie ma perspektyw na przeprowadzenie działań sanacyjnych opisanych w zatwierdzonym w br. przez sędziego - komisarza planie restrukturyzacyjnym.

We wrześniu br. Cube.ITG złożył zażalenie na to postanowienie oraz nowe propozycje układowe, sąd jednak podtrzymał swoje stanowisko.

Postępowania sanacyjne Cube.ITG oraz jego spółki zależnej Data Techno Park zostały otwarte w październiku 2017 r.

Jak wyjaśniał w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. prezes Marek Girek (objął funkcję szefa grupy w końcu 2016 r.) Cube.ITG znalazł się w trudnej sytuacji z powodu błędów popełnionych w poprzednich latach, takich jak inwestycje w nietrafione prace rozwojowe czy realizacja projektów o założonej rentowności, która była nie do osiągnięcia. Problemy pogłębił dołek na rynku zamówień publicznych w 2016 r. W efekcie za 2017 r. grupa miała rekordowe 189 mln zł straty netto przy blisko 40 mln zł przychodów.