W II kw. fiskalnym 2013 (który niemal pokrywa się z IV kw. kalendarzowym 2012 r.) Seagate wypracował 3,6 mld dol. przychodów (oczekiwano 3,5 mld dol.), sprzedając ok. 58 mln dysków. Marża brutto przekroczyła 27 proc., tj. była o około 1 punkt procentowy niższa niż w III kw. 2012 r. (28,4 proc.).

Dla porównania przychody Seagate’a rok wcześniej, w IV kwartale 2011 r. wyniosły 3,2 mld dol., przy marży 31,6 proc.

Według oceny firmy badawczej iSuppli z połowy 2012 r. marże producentów, a tym samym ceny dysków HDD, utrzymają się na wysokim poziomie do 2014 r., ze względu na duży popyt na napędy talerzowe i koncentrację ponad 80 proc. produkcji w rękach dwóch firm – WD i Seagate’a.