Zakaz umieszczono w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach. Zabrania on stawiania nowych stacji bazowych telefonii komórkowej w tak zwanej strefie ochronnej A, która obejmuje np. Sopot, Kołobrzeg, część Krakowa. W ubiegłym tygodniu nad zmianą przepisu obradowała sejmowa podkomisja. Decyzja nie zapadła, sprawa trafi pod obrady prawdopodobnie 4-5 sierpnia. Na liberalizację ustawy naciska PKPP Lewiatan, jej stanowisko popierają UKE i GOPR. W opinii Lewiatana zakaz stanowi barierę uniemożliwiającą rozwój infrastruktury teleinformatycznej w uzdrowiskach. Zdaniem Konfederacji wskutek feralnego zapisu działają w nich przestarzałe urządzenia, dlatego brak jest sygnału odpowiedniej jakości albo brak zasięgu, trudno też świadczyć usługi szerokopasmowego Internetu.

Na sierpniowym posiedzeniu podkomisji prawdopodobnie odbędzie się głosowanie nad poprawkami. To pierwszy krok do zmiany prawa. Jeśli sejm usunie kontrowersyjny przepis, otworzy się możliwość inwestycji w 44 uzdrowiskach i około 70 miejscowościach o walorach uzdrowiskowych.