Nakłady na systemy do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM) będą zwiększać się średnio o 5,5 proc. rocznie do 2025 r. Oznacza to zwiększenie przychodów z 4,2 mld dol. w 2020 r. do 5,5 mld dol. za 5 lat - prognozuje MarketsandMarkets.

Zapotrzebowanie na SIEM powinno zwiększać się m.in. ze względu na potrzebę ciągłego monitorowania ochrony cyfrowej i reagowania na incydenty, wymagania zgodności, uzyskiwanie i utrzymywanie certyfikacji, gromadzenie i analizę logów. Alerty generowane przez rozwiązania SIEM są kluczowe dla organizacji - twierdzą analitycy.

Największy wzrost w najbliższych latach powinno generować zarządzanie logami i ich analiza. Jego znaczenie wynika z najważniejszych cech narzędzi do tego celu, takich jak monitorowanie krytycznych działań pracowników, wirtualne monitorowanie logów i ich gromadzenie w centralnej lokalizacji, przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa z pomocą SIEM.