W przetargu oferta Simple okazała się najniższa. Tramwaje Warszawskie podpisały kontrakt ze spółką o wartości 5,2 mln zł brutto. Oferty złożyli również Dr IT - 5,78 mln zł, Opteam - 5,87 mln zł i Atos - 6,14 mln zł. Budżet na realizację zamówienia ustalono na 6,15 mln zł. Cena stanowiła 60 proc. wagi przy wyborze wykonawcy, a 40 proc. - ocena prezentacji próbki systemu.

Wykonawca ma czas do marca 2019 r. na dostawę i wdrożenie oprogramowania obejmującego kadry i płace wraz z portalem pracowniczym. Kontrakt obejmuje również 5-letni serwis.

Simple zakłada rozwój na rynku kolejowym i transportowym. Według spółki dzięki reorganizacji sprzedaży wzrosła liczba podpisanych umów. Spółka zawarła m.in. kontrakty z Polregio, Kolejami Mazowieckimi i portem lotniczym w Krakowie, a ostatnio ze szpitalem w Ciechanowie (1,5 mln zł) i Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (ok. 1,6 mln zł).