Michał Siedlecki otrzymał powołanie do zarządu Simple na kolejną kadencję. Rada nadzorcza powierzyła mu ponownie stanowisko wiceprezesa. Menedżer jest współzałożycielem i akcjonariuszem spółki. Od 2010 r. pełni funkcję wiceprezesa. Nadzoruje wytwarzanie oprogramowania, rozwój architektury i rozwiązań biznesowych oraz rozwój produktu. W zarządzie był już w latach 1992-1997. W 2006 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa. Był również prezesem Simple (2007 - 2008).