Zwracając się o interpretację indywidualną do organów skarbowych nie ma sensu podawać kilku ewentualnych opcji działań, jakie firma zamierza podjąć i oczekiwać wskazania optymalnego wariantu. Skarbówka nie przedstawi analizy skutków każdego z nich - tak wynika z wyroku NSA, który przywołuje "Dziennik Gazeta Prawna". Sąd miał stwierdzić, że indywidualna interpretacja podatkowa nie jest poradą prawną. Jej celem nie jest również optymalizacja podatkowa.  

Interpretacje, które mają wskazać właściwe stosowanie przepisów podatkowych w konkretnych sprawach, wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioski mogą dotyczyć zarówno dotychczasowych działań firmy, jak i planowanych kroków. Złożenie wniosku kosztuje 40 zł.

Interpretacje nie zastąpią jednak decyzji zabezpieczających. KIS nie wyda ich także np. wtedy, gdy zdaniem organów skarbowych działania, o które pyta podatnik, mogą podpadać pod klauzulę o unikaniu opodatkowania. W tym roku zniesiono związany z nią limit, co oznacza, że nawet za drobne sumy uznane przez kontrolerów za "unikanie opodatkowania" będą grozić sankcje. W praktyce oznacza to ryzyko konsekwencji z tego tytułu także dla drobnych przedsiębiorców.