Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa opracowały dokument pt. "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". Ma on pomóc urzędnikom skarbowym w ocenie, czy sprawdzany przedsiębiorca dochował należytej staranności - jeżeli uczestniczył w transakcji związanej z oszustwem na VAT. Pośrednio wskazuje również, jak przedsiębiorcy mają postępować, aby nie ściągnąć na siebie kłopotów.

Otóż zgodnie z "metodyką" urzędnicy prześwietlając firmy, które twierdzą, że nie wiedziały iż miały związek z oszustwami na VAT, w ocenie "należytej staranności" mają brać pod uwagę kryteria formalne (jak sprawdzenie, czy przedsiębiorca zweryfikował kontrahenta m.in. w KRS, rejestrze VAT, sprawdził koncesje, zezwolenia itd.) oraz transakcyjne. Wskazano tutaj przykładowe transakcje, które są według ministerstwa realizowane bez ryzyka gospodarczego, jak i przykłady transakcji nietypowych. Czujność skarbówki może wzbudzić np. cena odbiegająca od rynkowej, zakupy poza branżą, w której działa firma, współpraca z podmiotem, który ma wirtualne biuro.

"Najważniejszym czynnikiem przy ocenie dochowania należytej staranności jest zmiana – bez ekonomicznego  uzasadnienia – dotychczasowych zasad współpracy między podatnikiem,  a jego  kontrahentem." - stwierdzono w dokumencie.

Wskazuje on również, że urzędnicy powinni kierować się następującą zasadą:

"W przypadku podatnika, który nie wiedział, że transakcja nabycia towaru została zorganizowana w związku z popełnieniem przez inny podmiot oszustwa lub nadużycia, prawo do odliczenia podatku naliczonego nie powinno zostać mu odebrane, jeżeli podatnik, przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że transakcja ta służy oszustwu lub nadużyciu w zakresie VAT."

Podkreślono, że przedsiębiorcy stosujący podzieloną płatność mogą liczyć na przychylniejszą ocenę skarbówki.

"Jeżeli  płatność  na  rzecz  dostawcy  towaru  zostanie  zrealizowana  przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności, jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności."

Ministerstwo instruuje również, że niepodjęcie przez przedsiębiorcę działań wskazanych w "metodyce" nie powoduje automatycznie utraty prawa do odliczenia VAT-u. Resort dopuszcza wykazanie dochowania należytej staranności w inny sposób

Cały dokument "medotyki" znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów.

 

ZIPSEE: wskazówki pomogą przedsiębiorcom

Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający największe firmy z branży elektronicznej działające na polskim rynku, pozytywnie ocenia "metodykę".

- Jest to odważny i odpowiedzialny krok w dobrym kierunku – ocenia prezes związku Michał Kanownik – Następnym krokiem powinny być takie wytyczne dla przedsiębiorców – dodaje.

Na nie trzeba będzie jeszcze poczekać. „W naszej ocenie jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników" – stwierdził wiceminister finansów Paweł Gruza.

Zdaniem ZIPSEE Cyfrowa Polska „metodyka” będzie dobrym narzędziem dla urzędników kontroli skarbowej. Pomoże ujednolicić postępowania podatkowe wobec przedsiębiorców. Związek liczy na to, że pozwoli uniknąć rozbieżności interpretacyjnych oraz różnego podejścia do podobnych sytuacji przez skarbówkę w poszczególnych częściach kraju, z czym mamy do czynienia dzisiaj. ZIPSEE jako pierwszy zwrócił się do ministerstwa z prośbą o opracowanie dokumentu i reprezentował branżę w grupie roboczej.

Michał Kanownik zapowiada, że ZIPSEE będzie weryfikować, czy przyjęte wskazówki są respektowane przez urzędników skarbówki i czy poprawiają jakość ich kontroli. Resort również zapowiedział, że co kwartał będzie weryfikować efektywność wdrożenia „metodyki”.