Krajowa Administracja Skarbowa podzieliła się wynikami analizy 1,7 mln plików JPK_VAT za styczeń 2018 r., które spłynęły do systemów skarbówki. Spośród 650 mln faktur 85 tys. okazała się podejrzana. Wystawiło je ponad 36 tys. podmiotów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł.

Przedsiębiorcy, u których stwierdzono nieprawidłowości, otrzymają powiadomienia e-mailem lub SMS w celu złożenia wyjaśnień.

Minister finansów Teresa Czerwińska zapewniła, że skarbówka nie będzie automatycznie zakładać, że każda wykryta nieprawidłowość to próba oszustwa, jednak w jej ocenie wydaje się bardzo prawdopodobne, że miały miejsce nielegalne rozliczenia.

„Teraz nasze służby będą musiały ustalić, czy takie firmy były np. słupami biorącymi udział w karuzeli, czy wystawiły faktury, których następnie świadomie nie zaksięgowały. Jednak być może doszło tylko do pomyłki, którą firmy będą mogły naprawić i zweryfikować swoje rozliczenie” – uspokaja szefowa resortu. Skarbówka obiecuje, że korektę będzie można zrobić bez konsekwencji.

Wśród wykrytych problemów stwierdzono m.in. uwzględnianie w JPK_VAT faktur wystawionych przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami VAT, jak również rozbieżności co do kwot tych samych transakcji wykazanych przez przedsiębiorców i ich kontrahentów.

„Wstępna i w zasadzie automatyczna analiza danych za styczeń to dopiero początek. Teraz informacje przekazane nam przez przedsiębiorców zostaną wykorzystywane do bardziej szczegółowych analiz, które np. będą mogły nas zaprowadzić do samego środka karuzeli podatkowych. Za kilka miesięcy, gdy będziemy dysponować jeszcze większym pakietem danych, stanie się możliwe jeszcze szybsze identyfikowanie prób oszustw” – zapowiada zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w MF, Zbigniew Wiliński.


Możliwa rezygnacja z deklaracji VAT

Dane, które przesyłają przedsiębiorcy za pośrednictwem JPK_VAT są na tyle obszerne, że w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prace, które mają doprowadzić do likwidacji przekazywania deklaracji VAT. Szefowa resortu chce, by zniknęły one z początkiem 2019 r.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, wysyłają JPK_VAT do 25 dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni). Termin przekazania pliku za luty 2018 r. mija 26 marca (ponieważ 25 marca przypada w niedzielę). Od 2018 r. JPK_VAT muszą wysyłać także mikro przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 osób. Wcześniej obowiązek ten objął MŚP i duże firmy.

Według danych KAS 94,5 proc. przedsiębiorców zobowiązanych do przesłania JPK_VAT za styczeń 2018 r. wywiązało się terminowo z tego obowiązku.