Do 2030 r. na świecie będzie w użyciu w sumie 17 mld urządzeń domowych korzystających z sieci Wi-Fi, wobec blisko 5 mld obecnie. Rozwój bezprzewodowego smart home będzie jednym z wiodących trendów technologicznych na początku XXI w. - uważa Strategy Analitycs.

Zdaniem analityków zapotrzebowanie na urządzenia korzystające z sieci Wi-Fi, takie jak inteligentne głośniki, kamery, termostaty, będzie stanowić tzw. trzecią falę ewolucji "bezprzewodowego domu".

Pierwsza fala była związana z wprowadzeniem domowych urządzeń komputerowych ok. 2000 r., a druga ze smart tv (od ok. 2010 r.) - wyjaśnia firma badawcza.

Prognozuje się, że w 2019 r. telewizory smart będą stanowiły 29 proc. wszystkich używanych domowych urządzeń Wi-Fi, jednak coraz większy udział będą miały inne inteligentne urządzenia, które ostatecznie będą stanowiły ponad 60 proc. używanych urządzeń Wi-Fi.

Według raportu wiodącym standardem domowej sieci jest Wi-Fi 5 (802.11ac). Jest z nim zgodne trzy czwarte urządzeń  sprzedawanych w 2019 r. Nowy standard Wi-Fi 6 (802.11ax) będzie się jednak rozpowszechniał. Do 2023 r. będzie do niego przystosowana jedna trzecia sprzedawanych urządzeń smart home. Oczekuje się dominacji sprzętu z Wi-Fi 6 w późniejszych latach nadchodzącej dekady.