Dzięki sojuszowi klienci będą korzystać z definiowanych programowo centrów danych VMware'a w ramach usług chmurowych Amazona. Wspólna oferta obejmie vSphere, Virtual SAN i NSX ze strony VMware'a, natomiast Amazon udostępni infrastrukturę, która zostanie specjalnie przygotowana na potrzeby wspólnego rozwiązania pod nazwą "VMware Cloud on AWS". Ceny nie są jeszcze znane. Sprzedażą zajmą się certyfikowani partnerzy VMware'a. To różnica w porównaniu z partnerstwem VMware'a z IBM - w tym przypadku wspólne usługi są sprzedawane przez IBM i kanał sprzedaży tej firmy.

Maszyny wirtualne dostępne w ramach nowej oferty umożliwią korzystanie z ponad 70 usług AWS, w tym mocy obliczeniowej, pamięci masowej, bezpieczeństwa, analityki. Dzięki współpracy z vSphere vMotion firmy będą mogły przenosić maszyny wirtualne bez przerw z własnych serwerów do chmury Amazona, z zachowaniem wszystkich połączeń i identyfikacji.

Wspólna oferta pozwoli na uruchamianie dowolnych aplikacji w chmurze prywatnej, publicznej lub hybrydowej. Tym samym Amazon Web Services stał się najważniejszym partnerem VMware'a w obszarze chmury publicznej, a VMware - najważniejszym partnerem Amazona w zakresie rozwiązań chmury prywatnej.

Szef VMware'a, Pat Gelsinger, twierdzi, że firma w ten sposób zareagowała na życzenia klientów, którzy potrzebują hybrydowego środowiska.

"Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu przechodzą do chmury, ale chcą używać aplikacji i narzędzi infrastrukturalnych, które znają ze swoich własnych centrów danych. Potrzebują u siebie tego samego oprogramowania, które jest dostępne w chmurze, bez potrzeby zakupu nowego, czy też specjalnego sprzętu." - uważa Andy Jassy, CEO Amazon Web Services.